อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ (Building under construction)

[Total: 14 Average: 5]

อาคารระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาก่อสร้าง โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งวดๆ แล้วแต่ว่าจะแบ่งกี่งวด บัญชีนี้ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชีอีกด้วย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคารระหว่างก่อสร้าง

1.หากกิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารมาแล้ว และมีการกำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวด งวดละ 200,000 บาท

บทความแนะนำ

การออกเอกสารทางบัญชี ใครมีหน้าที่จัดทำค่ะ
หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)
สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ (Withholding tax payable)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
บัญชีกับความไม่แน่นอน
ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance payment policy)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 อยู่หมวดไหน
เงินฝากธนาคาร อยู่หมวดไหน
ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
ขอคืน Vat
การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *