เงินให้กู้ยืมกรรมการ คือ (Director loan)

[Total: 17 Average: 5]

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้2.เมื่อกรรมนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท (ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด)

บทความแนะนำ

การประชุม เปิดบัญชีธนาคาร เอกสารประกอบ การเปิดบัญชี
อ่าวแม่รำพึง
นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )
สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มของบิลซื้อเครดิตได้หรือไม่
หน่วยงานกำกับดูแล หาทางจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle)
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้ คือ (Tools)
วิธีคิดเบี้ยปรับ แบบละเอียด
โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
งบเปล่าต้องยื่นไหมค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *