ดอกเบี้ยค้างรับ คือ (Accrued interest)

[Total: 16 Average: 5]

ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง รายได้ค้างรับที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ตัวอย่างการการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับ

1.เมื่อถึงวันที่ต้องรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ดรับชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้2.เมื่อได้รับเงินสดค่าดอกเบี้ยแล้ว

บทความแนะนำ

รายได้ค่าโฆษณา อยู่หมวดไหน
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
รายได้ค่าบริการ อยู่หมวดไหน
การขายสินค้า (Sale)
หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ
รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักร บันทึกบัญชีอย่างไร ถือเป็นสินทรัพย์ หรือ คชจ.คะ
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
จัดกีฬาสี นำน้ำดื่มไปเลี้ยงพนักงาน
จดทะเบียนร้านค้า ในรูปบุคคลธรรมดา ยื่นภาษีอย่างไร
ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 คือ(Withholding tax payable)
ได้โทรศัพท์มาฟรี ใบกำกับภาษีที่ได้มาให้ทำยังไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *