ชาวต่างชาติถือหุ้น 100 % ในไทย ได้หรือไม่ รับจดทะเบียนบริษัท

[Total: 19 Average: 5]
หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติสำหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่ง ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีสอง และบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

3. เมื่อมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการเฉพาะสำหรับกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนบางประเภท

บทความแนะนำ

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวดไหน
สูตรหา ซื้อสุทธิ วิธีคำนวณหา ซื้อสุทธิ
คุณสมบัติของผู้สอบ CPA มีอะไรบ้าง
ลูกหนี้ คือ (Receivable)
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า (Lower of Cost or Net Realizabl...
มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด
ใบกำกับภาษีค่าบริการ
กิจการเจ้าของคนเดียว คือ (Single owner business)
วงจรบัญชี คือ ( Account cycle )
เลือกผมให้เข้ากับหน้าด้วยโปรแกรมออกแบบทรงผม !!!
ประกันสังคมค้างจ่าย คือ (Social security payable)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Finan...
ธุรกิจสปา
การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *