ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

[Total: 174 Average: 5]

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์


บทความแนะนำ : -------------------------

ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 
โทร.081-931-8341