เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี

[Total: 3254 Average: 5]

เงินประกัน-เงินมัดจำ เช่น เงินประกัน-การประปาฯ เงินประกัน-การเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ต้องแสดงในหมวดใดของงบแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบงบการเงิน ปี 2554 ( หมวด เงินให้กู้ยืมระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น


บทความแนะนำ : -------------------------

เงินประกัน – เงินมัดจำ อยู่ใน หมวด 1 ของงบการเงินคะ คือ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ
เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี

 
โทร.081-931-8341