5 ข้อคิดของคนน่าคบ

5 ข้อคิดของคนน่าคบ

             สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมการถือกำเนิดของส่งมีชีวิตคือ การแข่งขันชิงดีชิงเด่นในการพยายามสู้ให้มีชีวิต เช่นเดียวกับแม่สุนัขซึ่งบางตัวก็ดุและหวงลูกมากถึงขนาดห้ามเข้าใกล้ลูกๆของมัน ในขณะที่บางตัวไม่ได้หวงมากขนาดนั้น ยังยอมให้เจ้าของอุ้มลูกๆของมันได้ และนั้น มั่นย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ที่ไมเหมือนใคร
            คนเราก็มีคนอยู่หลายประเภทในสังคม และในองค์กรหนึ่งๆ ซึ่งก็จะเป็นการคละเคล้ากันลงไปในรูปแบบต่างๆกัน มีคนดีและคนไม่ดี มีคนที่น่าคบและมีทั้งคนที่ไม่น่าคบหาและเสวนาเกี่ยวข้อง ล้วนเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างไม่อาจจะทำให้เหมือนกันได้ บางคนก็ทำไปในหน้าที่ไม่จริงจังและรู้จักแยกแยะ แต่มีบางคนที่เอาจริงเอาจังตลอดเวลามองว่าคู่แข่งคือศัตรู เรามีวิธีแก้ไขและแนะนำ
1.ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ต้องรู้จักปล่อยวางและแยกแยะให้ได้ว่า เวลางานก็ควรทำอย่างเต็มที่นอกเวลางานก็คือเวลาพักไม่ควรนำมาพูดหรือวิจารณ์จนเพื่อนรำคาญ
2.แข่งขันในทางบวก การแข่งขันที่จะให้ทุกฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หรือ win-win    กันทุกฝ่ายก็คือ การแข่งขันเชิงบวกคู่แข่งคือพันธมิตรทางธุรกิจที่จะต้องพัฒนาไปด้วยกันและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
3.จงเก่งให้คนชมอย่าเก่งจนคนชัง คนเก่งๆส่วนมากมักจะมีปมเขื่อง คือ คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ตัวเองคือจุดเด่นของกลุ่ม จึงมักอมภูมิ ไม่ยอมสอนหรือไม่มีน้ำใจ ทำให้เพื่อนเกลียดแต่ไม่แสดงออกให้รู้ แต่พอคนเก่งพลาด เขาจะเจ็บคนเดียวแต่จะมีทุกๆคนรอบข้างคอยสมน้ำหน้า
4.อย่าก้าวก่ายงานคนอื่น จงทำให้ดีในหน้าที่ของตน และอย่าไปก้าวก่ายงานคนอื่นถ้าเขาไม่ร้องขอ มันจะทำเหมือนเราไปดูถูกเขา และที่สำคัญอย่างแสดงอะไรว่าเรารู้ดี ทำไมเธอไม่รู้ ? มันคือการดูหมิ่น
5.จงเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัว การถ่อมตัวคือมหาเสน่ห์ของ คนหล่อ คนสวย และคนเก่งเพราะ คนพวกนี้นอกจะจะมีต้นทุนทางสังคมทีมีภาษีที่เหนือคนทั่วไปแต่คนพวกนี้มีภาพความไม่ดีที่คนคิดเอาไว้แต่แรก ดังนั้นถ้าเรามีนิสัยตรงข้ามที่เขาคิด เราก็จะได้รับความยอมรับจากคนอื่นอย่างมากมาย
            ดังนั้น การเป็นคนเก่ง คนดี ถ้าเพียงเพิ่มอีกอย่างคือ น้ำใจดีงามเข้าไป มองการแข่งขันคือการพัฒนางานและการมีเครือข่ายและข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ คนเก่งก็จะเป็นคนน่ารัก น่าคบของทุกๆคน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

5 ข้อคิดของคนน่าคบ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top