ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จแล้ว เนื่องจากพึ่งได้รับในกำกับภาษี

[center]ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จเนื่องจากพึ่งได้รับใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไรคะ !!![/center][center][b]++++ wanwan023 ++++[/b][/center]

ไม่ได้บันทึกสินค้าคงเหลือหลังจากปิดงบการเงินเสร็จแล้ว เนื่องจากพึ่งได้รับในกำกับภาษี
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top