ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่ wanwan038 wanwan023


ตอบ: ถ้าเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ก็จะสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ wanwan012

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่
Scroll to Top