ใบส่งของชั่วคราว คือ 2 Temporary delivery order บันทึกบัญชี

ใบส่งของชั่วคราว

ใบส่งของชั่วคราว

    ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่านๆ หู แต่ ไม่ทราบความหมาย ความสำคัญจริงๆ ของใบส่งของ หรือบางกิจการไม่ได้ใช่เอกสารชนิดนี้แต่ได้รับมา ก็ไม่รู้จะลงบันชีอย่างไร

หากใบส่งของนั้นไม่ระบุจำนวนเงินก็ไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่หากต้องการลงบันทึกบัญชีจะต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบ และระบุให้ชัดเจน ก็จะสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ฟอร์ม ใบส่งของชั่วคราว ใบส่งของชั่วคราว มีลักษณะแบบไหน หมายความว่าอะไร

ใบส่งของชั่วคราว ” เป็นเอกสาร ที่ธุรกิจบางประเภท จะต้องใช้แล้วจำเป็นต้องใช้มัน ถือเป็นเอกสารที่รับรู้ระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขายเท่านั้น ไม่ได้มีผลทางภาษีจากกรมสรรพากร แต่อย่างใด แต่!! ก็อาจจะนำมาเป็นหลักฐานทางภาษีหากมีการตรวจสอบสินค้า หรือรายได้ ค่าใช้จ่าย

ผู้มีหน้าที่ในการออกใบส่งของชั่วคราว จะเป็นใคร และใครเป็นคนออกใบส่งของชั่วคราว ได้บ้าง

ผู้ออกใบส่งของ
การออกใบส่งของทางบัญชี ต้องดูว่ากิจการออกใบส่งของให้แล้ว มีการเคลื่อนไหวส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วรึยัง หากยังก็จะไม่มีผลทางบัญชี ไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี แต่เป็นการออกเอกสารให้กับลูกค้า ว่าจะมีการส่งของให้วันไหน ของจะถึงวันไหน
การออกเอกสาร เลขที่ วันที่ ข้อความ ไม่จำเป็นต้องตรงตามใบกำกับภาษีตามที่สรรพากรกำหนด  เนื่องจากเอกสารใบนี้ ไม่สามารนำมาใช้ได้ในทางภาษีซื้อ และภาษีขายได้ และการออกใบส่งของนั้น บางครั้ง ใบกำกับภาษีขาย ก็อาจจะรันเลขที่ หรือวันที่ไปก่อนหน้าที่ จะมีการนำส่งสินค้าจากใบสั่งซื้อนั้นเองนั้นเองแต่การออกใบส่งของนั้น อาจจะอ้างถึงเลขที่ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษีได้

ใครเป็นผู้รับใบส่งของชั่วคราว

ผู้รับใบส่งของชั่วคราว
เช่นเดียวกัน ฝั่งผู้รับเอกสารใบส่งของนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชีหากยังไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย       ฝั่งผู้รับนั้นจะต้องการนำเอกสารๆ ต่างที่ได้จ่ายชำระเงินแล้ว มาลงบันทึกบัญชีในกรณีที่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ก็สามารถทำใบสำคัญจ่ายแนบ แล้วนำจำนวนเงินนั้นมาบันทึกบัญชีได้

เมื่อได้นับใบส่งของชั่วคราวบันทึกบัญชีอย่างไร

1.กรณีที่ได้รับใบส่งของและจ่ายชำระเป็นเงินสด แต่เอกสารใบส่งของไม่ระบุจำนวนเงิน และเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
กิจการจะต้องทำสำคัญจ่าย ให้ถูกต้อง อ้างอิงถึงเอสารที่ได้มามีผู้รับเงิน และผู้จ่ายชำระเงิน จึงสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้
Dr.สินค้า           /วัสดุ                 xx.-
Cr.เงินสด                      xx.-
หากยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน ให้ลงเป็นเจ้าหนี้การค้า
Dr.สินค้า/วัสดุ               xx.-
Cr.เจ้าหนี้                      XX.-

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 23, 2021

Scroll to Top