ขายหุ้นต่ำกว่าราคา ตลาด PAR พาร์ 65ทวิ โอนหุ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน เสียภาษี พี่โอนให้ น้อง

 

ขายหุ้นต่ำกว่าราคา

ขายหุ้นต่ำกว่าราคา

 

โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value ได้หรือเปล่าครับ แล้วส่วนต่างทำยังไงครับ

สามารถโอนได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ส่วนต่างจะต้องบันทึกเป็นผลขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น ในทางภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินราคาหุ้นตามราคา ตลาดได้ตามมาตรา 65ทวิ (4)
– ในทางภาษีนิติบุคคล ก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ (เงินลงทุนระยะยาว) หรือสินค้า (เงินลงทุนระยะสั้น) จากนั้นถ้ามีการจำหน่ายจ่ายโอน จึงจะต้องนำ capital gain มาเสีย ภาษี หรือกรณีตีราคาลดลง กรณีของสินค้าจึงจะถือส่วนต่าง เป็นรายจ่ายได้ตาม มาตรา 65 ทวิ (6)
– ในแง่ VAT และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่มีภาระภาษีอะไรเช่นกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Scroll to Top