แจ้งย้าย สนง.พร้อมเอากรรมการออก 1 คน

แจ้งย้าย สนง.พร้อมเอากรรมการออก 1 คน โดยไม่มีกรรมการเข้าใหม่


ตอบ: ต้องมีค่าธรรมเนีมในการแจ้งย้ายค่ะ และถ้าเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเเจ้งย้ายที่ สรรพากรด้วยค่ะ

แจ้งย้าย สนง.พร้อมเอากรรมการออก 1 คน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top