การแก้ไข ป.พ.พ

 

การแก้ไข ป.พ.พ

บริษัทเคยจดทะเบียนข้อบังคับไว้ ต่อมามีการแก้ไข ป.พ.พ. บริษัทจะไม่จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับได้หรือป่าว

ตอบ : แม้บริษัทจะไม่จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท แต่ข้อบังคับข้อใดที่ขัดกับกฎหมายใหม่ ข้อบังคับข้อนั้นก็จะสิ้นผลไปไม่สามารถใช้บังคับได้อีกต่อไปคะ ต้องใช้บังคับตามกฎหมายใหม่ ส่วนข้อบังคับที่ไม่ขัดกับกฎหมายใหม่ ข้อบังคับนั้นก็ยังสามารถใช้ได้ต่อไป แต่ถ้าบริษัทไม่ต้องการใช้ข้อบังคับทั้งฉบับก็จะต้องจดทะเบียนยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งฉบับ แล้วให้ใช้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัทแทนคะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top