เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

[Total: 241 Average: 5]

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038


ตอบ: ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลยค่ะ wanwan012

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top