เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย

[Total: 196 Average: 5]

เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ เพราะว่าผู้เช่าเค้าบอกว่าก็ตกลงกันค่าเช่าเท่านี้ แล้วจะมาหักทำไม ไม่ยอมให้หักค่ะ wanwan037


เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
 
โทร.081-931-8341