เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย ก.บช.จะหมดอายุลงในวันที่ 30 กันยายน 2548 ต้องปฏิบัติตนอย่างไร


ตอบ: :-* -ท่านสามารถทำงานผู้สอบบัญชีจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะ-แต่ก่อนถึงวันครบกำหนดอายุ 3 เดือน ท่านต้องดำเนิการขอรับใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และเริ่มเสียค่าธรรมเนียมเริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ- ในรหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่มหมดอายุ ท่านสามารถเลือกว่าจะเป้นสมาชิกสภาฯ หรือไม่ก็ได้ค่ะ

เป็นผู้สอบบัญชีอยู่แล้วใบอนุญาตผู้สอบบัญชีที่ออกโดย
Scroll to Top