บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเปล่า

บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเปล่า

            ถ้าอยากจะเปลี่ยนบริษัทรับทำบัญชีใหม่ และคนเซ็นงบใหม่ จะสามารถทำได้หรือป่าวคะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อย
สามารถทำได้ และสามารถเปลี่ยน ผู้ทำบัญชี ได้ทุกปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top