เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ?

ข้อดี กิจการเจ้าของคนเดียว
เจ้าของมีอำนาจในการตัดสินใจเต็มที่
ผลกำไรจากการทำธุรกิจ เจ้าของได้รับโดยตรงซึ่งอาจจะนำไปลงทุนเพิ่มได้เองตามความต้องการ
ตัดสินใจเลิกกิจการได้ง่าย หากเห็นว่ากิจการมีแนวโน้มที่จะขาดทุน
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่ำ
ข้อบังคับทางกฎหมายน้อย
ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว
ปริมาณเงินลงทุนมีจำกัดจากเงินลงทุนส่วนตัวของเจ้าของหรือการหยิบยืมจากคนรู้จัก
ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าหนี้สามารถตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ แม้มิใช่ทรัพย์สินที่ลงทุนในกิจการ
กิจการมีอายุจำกัด โดยจะคงอยู่เมื่อเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเจ้าของเสียชีวิต ทรัพย์สินของกิจการก็จะถูกรวมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของกิจการและส่งมอบให้แก่ทายาทผู้สืบทอดมรดก ซึ่งทายาทอาจไม่ดำเนินกิจการต่อ
ไม่สามารถระดมทุนจากภายนอกได้เต็มที่ นอกจากการใช้เครดิตส่วนตัวของเจ้าของเท่านั้น
ขาดความน่าเชื่อถือของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

Last Updated on กันยายน 13, 2021 by pangpond

Leave a Comment

Scroll to Top