เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดอย่าไร

เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดอย่างไร


(1).ถ้าไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย ต้องเสียค่าปรับแบบภาษี 500 บาท

(2).เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แต่กรณีของคุณมีเครดิตภาษียกมาจากเดือนภาษีสิงหาคม ทำให้ในเดือนภาษีกันยายน ไม่ต้องเสียภาษี

(3).เบี้ยปรับ หนึ่งเท่าของภาษีที่ต้องชำระ กรณีที่เคยยื่นแบบเปล่ามาแล้ว และสองเท่ากรณีที่ไม่เคยยื่นแบบในเดือนนั้นเลย แต่ผู้ที่ยื่นเสียภาษีจะได้รับลดเบี้ยปรับทันทีในวันที่ยื่นได้ลดเบี้ยปรับโดยอัติโนมัติ คือเหมือนว่าเรายื่นเองไม่ใช่มีการตรวจสอบเจอจากสรรพากร แล้วมีคำสั่งให้เราไปยื่นเพิ่มเติมจึงได้รับลดเบี้ยปรับ ดังนี้

-หลังจากวันที่ถึงกำหนดต้องยื่น 1-15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ

-16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ

-31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ

-60 วันขึ้นไป คิดเบี้ยปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

เบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับการยื่น ภ.พ. 30 คิดอย่าไร

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top