เทคนิคการวิจัยการตลาดให้ผลลัพธ์ทางการตลาดออกมาดีที่สุด

             การวิจัยการตลาดเพื่อส่งสินค้าไปให้ถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องมามาร์เก็ตติ้งรีเซิร์ช ผู้ผลิตต้องทำการวิจัยในส่วนของกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์การตลาดออกมา หาสถิติต่างๆ จากข้อมูลที่มี แล้วค่อยทำการวางแผนการตลาดพร้อมทั้งทำการตรวยสอบมาร์เก็ต เอ็นไวรอนเม้นท์ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในส่วนของเชิงปริมาณ ( ควินติเตทีฟ รีเซิร์ช, การวิจัยในส่วนของเชิงคุณภาพ ( ควอลิเทีฟรีเซิร์ช), การตรวจสอบในส่วนของสมมติฐาน  (พอยส์สัน ดิสทริบิวชั่นส์, การแจกแจกในส่วนของทวินาม ( ไบโนมาเมียล ดิสตริบิวชั่น ) เ)็นต้น เพื่อให้นำข้อมูลต่างๆมาใช้ในส่วนของธุรกิจ พร้อมปรับกระบวนการต่างๆให้น่าเชื่อถือและมีความถูกต้องมากขึ้น โดยใช้การวิจัยทางการตลาด ( มาร์เก็ตติ้งรีเซิร์ช ), การวิจัยตลาด ( มาร์เก็ต รีเซิร์ช ) เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น ( ทาร์เก็ต มาร์เก็ต ) พร้อมทั้งแบ่งตลาดเรียบร้อยแล้ว ( มาร์เก็ต เว็กเม้นท์ ) ก็จะทำให้การตลาดได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิม สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ก็ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าลูกค้ามีความต้องการอยู่ตลอดเวลา มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้นักลงทุน ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ เพื่อให้สินค้าได้รับการกระตุ้นในการสร้างกำไร ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดนั้นมี 6 อย่างคือ แรงกดดันที่ผู้ผลิตจะต้องรับจากประชากร แรงกดดันที่ผู้ผลิตจะได้รับจากสังคมและวัฒนธรรม แรงกดดันที่ผู้ผลิตจะได้รับทางเศรษฐกิจ แรงกฎดันที่ผู้ผลิตจะได้รับทางด้านกฎหมาย แรงกดดันที่ผู้ผลิตจะได้รับทางด้านการแข่งขัน และแรงกดดันที่ผู้ผลิตจะได้รับทางด้านเทคโนโลยี ฉะนั้นผู้มีหน้าที่ทำการสำรวจการตลาด จำเป็นต้องทำการหาโอกาสให้ได้ เพื่อสร้างกำไรของธุรกิจตัวเอง และลดผลกระทบต่อธุรกิจของตัวเองให้ได้มากที่สุด จาก 3 สิงเหล่านี้คือ สิงแวดล้อมในระดับที่เล็กที่สุดคือ สิ่งต่างๆภายในบริษัท สิ่งแวดล้อมในระดับกลาง คือสิ่งแวดล้อมภายในอุตสาหกรรมของคุณ สิ่งแวดล้อมในระดับใหญ่ คือสิ่งต่างๆภายในประเทศ

เทคนิคการวิจัยการตลาดให้ผลลัพธ์ทางการตลาดออกมาดีที่สุด

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top