เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers) ?

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ได้อย่างไร?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
1.เมื่อกรรมการมีเงินมากพอที่ให้บริษัทกู้ยืม บันทึกบัญชีตามนี้

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top