เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน คือ (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)

8

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน คือ (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions) หมายถึงหนี้สินระยะสั้นที่สถาบันการเงินให้เครดิตแก่กิจการสามารถนำเงินไปใช้ได้ก่อน โดยต้องทำการชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 5, 2021

Scroll to Top