เงินเดือนพนักงานต้องหักอะไรบ้างค่ะ

[Total: 110 Average: 5]

เงินเดือน หรือ ค่าแรง หรือ ค่าจ้างเหมาของพนักงาน ตอนจ่ายเงินต้องหักอะไรหรือป่าวค่ะ


ตอบ: เงินเดือนต้องนำมาคำนวณค่ะ ว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ ส่วนค่าแรงและค่าเหมาจ้างของพนักงานต้องหัก ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าแรงค่ะ

เงินเดือนพนักงานต้องหักอะไรบ้างค่ะ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top