เงินฝากธนาคาร #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Cash at Bank

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร คือ

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษ

เงินฝากธนาคาร อยู่หมวดไหน

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่ในหมวดหนี้สิน

เงินฝากธนาคาร อยู่ในงบอะไร

เงินกู้ยืมธนาคาร อยู่ในงบดุล

เงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชี

Dr เงินฝากธนาคาร
Cr เงินกู้ยืมธนาคาร

เงินฝากธนคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 4, 2022

Scroll to Top