เคล็ดลับเพื่อการศึกษาที่ของเด็กเก่ง

          อาจมีคำถามว่าทำไมคนนั้นเรียนเก่งจังเขาทำกันอย่างไร กินอะไรเป็นอาหาร เขาเรียนที่ไหนกัน แต่ความเป็นจริงแล้วทุกอย่างนั้นมาจากการศึกษาและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวตลอดเวลาจนบางคนอาจมองเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นคนบ้าเรียน ซึ่งทุกอย่างสามารถทำตามได้ไม่ยากกับเคล็ดลับการศึกษานี้ คือ

1.อ่านมากกว่าตำราเรียน คือการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฝึกหัดทำโจทย์ในรูปแบบต่างควรเลือกทำในโจทย์ที่ไม่คุ้นจะดีกว่าโจทย์ที่ง่ายๆที่ทำเป็นประจำ
2.ทำความเข้าใจในหัวข้อที่เรียน และสามารถอธิบายเป็นภาษาที่ตนเองเข้าใจคือการจับใจความสำคัญของเนื้อหาให้ได้อาจจะเขียนลงสมุดเพื่อทบทวนในวันหลังได้
3.ไม่กลัวหรืออายที่จะถาม อย่าเก็บความสงสัยไว้อยู่กับตัวควรยกมือถามทันทีที่สงสัยเพราะบางครั้งเพื่อนของเราก็ไม่สามารถตอบได้ การเลือกที่จะถามก็จะช่วยให้ปัญหาหรือข้อสงสัยนั้นจบลงอย่างดี
4.เป็นคนขี้สงสัย อยากเป็นเด็กเก่งก็ต้องช่างสงสัยและก็ต้องกล้าที่จะถามไม่ใช่นั่งจดตามอาจารย์เพียงอย่างเดียวก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อการศึกษา
5.เข้าใจโครงสร้าง การศึกษามากกว่าท่องจำ เพราะการท่องจำไม่นานก็ลืมหากทำความเข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อหาก็จะทำให้เราจำได้อย่างแม่นยำมากที่สุด
6.พวกเขาทดสอบตัวเองบ่อยๆ รับรองได้ว่าเป็นวิธีที่ทำให้หลายคนต้องไม่ชอบแน่นอน แต่ของการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ของตนเองในโจทย์ที่ง่ายและยากก็จะช่วยให้เราทราบถึงจุดอ่อนของตนเองทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุด สิ่งสำคัญไม่ควรแอบดูคำเฉลยก่อนทำเพราะมันจะไม่ช่วยอะไรกับการศึกษาของคุณเลยหากทำเช่นนี้
7.ทำสิ่งที่เหนือจากการบรรยาย  เพราะหลายครั้งการฟังบรรยายอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือฟังแล้วอยากหลับ ฟังแล้วไม่เห็นเข้าใจ จึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเข้าเรียนทุกครั้งเช่น อ่านหนังสือล่วงหน้า สร้างความตื่นเต้นก่อนการศึกษาเพื่อปลุกพลังในกายคุณให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

เคล็ดลับเพื่อการศึกษาที่ของเด็กเก่ง
Scroll to Top