อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ ( Building under construction )

อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาก่อสร้าง โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งวดๆ แล้วแต่ว่าจะแบ่งกี่งวด บัญชีนี้ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชีอีกด้วย

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวดไหน ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคารระหว่างก่อสร้าง

1.หากกิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารมาแล้ว และมีการกำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวด งวดละ 200,000 บาท

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top