อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน

[Total: 150 Average: 5]

อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน ต้องบันทึกค่าเสื่อมทรัพย์สินใหม่ wanwan009


ตอบ: ในกรณีเช่นนี้ กิจการอาจต้องประเมินราคาของทรัพย์สินใหม่ค่ะ wanwan020

อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top