ออกภาษีให้ผู้รับเงิน

[Total: 107 Average: 5]

ออกภาษีให้ผู้รับเงิน ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan027


ตอบ: ในกรณีที่นิติบุคคลมีสิทธิหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็นค่าจ้าง ค่าขนส่ง ค่าบริการ เป็นต้นค่ะ

ออกภาษีให้ผู้รับเงิน
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top