ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า


ตอบ: เสีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า
Scroll to Top