ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่? ตอบ : ห้างหุ้นส่วน ทั้ง 2 ประเภท ต้องจดทะเบียนตราด้วย


ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top