หัวใจสลายก็อาจจะตายได้

                โรคหัวใจสลาย ไปกับเสี่ยงที่ทุกคนต้องดูแลเอาใจกันเป็นพิเศษ ซึ่งโรคนี้จะเกิดได้กับบุคคลทั่วไป โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีประวัติมาก่อนว่าเป็นโรคหัวใจด้วย ผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 55 ปี จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสลายได้อย่างง่าย ๆ มากว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน ในขณะที่ผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปีก็จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสลายได้เช่นกัน ทั้งนี้ถ้าเกิดการสันนิษฐานได้ว่า ความเสี่ยงของโรคหัวใจสลายในผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนก็จะมีค่อนข้างที่สูง เนื่องจากร่างกายขาดทางด้านฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงส่งผลให้ทางกล้ามเนื้อหัวใจทนเกี่ยวกับการต่อต้านฮอร์โมนความเครียดได้อย่างน้อยลง

อาการของหัวใจสลาย
– เจ็บหน้าอก
– อาการหายใจไม่ออก
– หายใจติดขัด
– หายใจแบบหอบหืด
– ม่านตามีการขยาย
– เป็นลมทำให้หมดสติได้
– กล้ามเนื้อเกิดหดตัวและเกิดอาการเกร็ง
– อาการหัวใจหยุดเต้น

ทั้งนั้นอาการหลัก ๆ ของการเป็นโรคหัวใจสลาย กลับกลายเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก อาการเจ็บหน้าอก และอาการหายใจลำบาก ย่อมทำให้คุณเองมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นอาการต่าง ๆ ย่อมจะส่งผลให้ร่างกายเกิดความท้อเมื่อเกิดเป็นโรค ทำให้ใคร ๆ ต่างก็ต้องหาทางรักษากันอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการดูแลอาการหัวใจสลายย่อมจะทำให้เกิดความน่ากลัวเป็นอย่างมาก เมื่อคุณคิดว่าอาการเหล่านี้จะทำให้คุณต้องพบเจอ ก็ต้องคอยดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเท่าที่คุณจะสามารถดูแลได้ ดังนั้นอาการหัวใจสลายจึงกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปกับโรคที่ตนเองมีนั่นเอง เพราะฉะนั้นโรคนี่จึงเป็นโรคที่ใคร ๆ มักจะเกิดอาการเป็นได้อย่างง่าย ๆ โดยที่ตนเองอาจจะไม่รู้ตัวกันมาก่อนก็ได้ อาจจะไม่ได้รักษาตั้งแต่แรกเริ่มจนทำให้บางคนอาจจะเสียชีวิตไปกับโรคนี้ได้นั่นเอง และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นโรคที่อันตรายเหมือนกับโรคอื่น ๆ กันไปในที่สุด

หัวใจสลายก็อาจจะตายได้
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top