การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไร

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไรค่ะ เพราะติดในงบการเงิน

ตอบ: ในกรณีที่กิจการมีงบการเงิน มีภาษีหัก ณ ทีจ่ายติดในงบการเงินนั้น จะติดอยู่ในหมวดของ สินทรัพย์หมุนเวียน ของกิจการค่ะ กิจการต้องปรับปรุงบัญชีดังนี้ค่ะเดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในทางภา กรมสรรพากรกำหนกให้กิจการต้องอยุ่ในรายการบวกกลับค่ะ

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top