หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

บริษัท BOI ได้รับยกเว้นไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายทั้งจำนวน โดยผู้จ่ายเงินจะระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ว่าเป็นการจ่ายเงินกำไรจาก BOI ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top