หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

 

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องหักเท่าไรค่ะ

ตอบ: ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ ซึ่งเป็นภาษีที่เสียให้กับท้องที่ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top