หน้าร้อน ควรดูแลสวนอย่างไรดี ?

                 การดูแลสวนในหน้าร้อนเรียกว่าสำคัญมากๆ เราจำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการใส่ปุ๋ย เนื่องจากอาจจะทำให้ต้นไม้บางต้นในสวนของคุณเกิดอาการไหม้ได้ เพราะว่าหากเป็นปุ๋ยสารเคมีด้วยแล้ว มันจะยิ่งทำปฏิกิริยากับความร้อยจนทำให้ต้นไม้ตายนั่นเอง ฉะนั้นควรเลือกใช้ปุ๋ยธรรมชาติและทำการใส่ปุ๋ยให้ถึงดิน พร้อมทั้งทำการพรวนดินเป็นประจำ เพื่อให้ต้นไม้สร้างอาหารได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มความถ่ายเทให้กับอากาศ ทั้งน้ำต่างๆที่จะไหลลงเข้าสู่ดินง่ายกว่าเดิมในหน้าร้อน ยิ่งต้องทำการพรวนดินบ่อย เพราะว่าดินอาจจะแห้งจนแข็ง ทำให้ต้นไม้ในสวนของคุณตายได้ สำหรับบางคนที่ไม่ค่อยว่างรดน้ำต้นไม้ ยิ่งในหน้าร้อนด้วยแล้ว ยิ่งไม่อยากออกไปไหน จะตื่นก็สาย ไปทำงานกลับมาก็ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้ในตอนเย็น จะรดเวลาอื่นก็อาจจะทำให้ต้นไม้ในสวนตายง่าย ฉะนั้น ก็ต้องทำการติดสปริงเกอร์ เพื่อรดน้ำไปเลย เรียกว่าช่วยในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ได้อย่างแน่นอน ยิ่งในหน้าร้อนแล้ว จะช่วยเพิ่มความเย็นสบาย และความชุ่มชื้นให้กับสวนของคุณได้อย่างไม่มีปัญหา ทำให้สวนของคุณไม่เสียหายแน่นอน ทั้งนี้ก็ต้องทำการเลือกจัดต้นไม้ให้อยู่ในโซนที่เหมาะสม เช่นต้นไม้ที่ไม่ชอบแดดก็ให้เอาไว้ในร่ม ต้นไม้ที่ชอบแดดก็เอาไปไว้กลางแดด กลางสวนได้ทันที การติดสปริงเกอร์นั้นจะช่วยให้สวนของคุณสวยงามมากกว่าเดิม และทำให้สวนมีความร่มรื่นในหน้าร้อน ไม่เหลือง ไม่แห้งตายแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะทำการจัดสวน เราก็ต้องทำการเลือกองค์ประกอบในการจัดวาง และตกแต่งสวนให้เหมาะสมด้วย ไม่ใช่เน้นแค่ความสวยงามอย่างเดียว เราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนการจัดสวน เพื่อให้สวยได้รับการดูแลที่ง่ายขึ้น ฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆในการจัดวางต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้มีความสมดุล ให้มีความเหมาะสมดูเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งเลือกซื้อพรรณไม้ให้เข้ากับอากาศ ปรับที่ให้ดี ปรับหลุมให้ดี และต้องมีเวลาในการดูแลสวนด้วย

หน้าร้อน ควรดูแลสวนอย่างไรดี ?
Scroll to Top