ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า

ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตันทุนของการซื้อสินค้าค่ะ wanwan025


ตอบ: ถือเป็นต้นทุนของกิจการค่ะ แต่ในทางภาษีถือว่าเป็นรายได้ของกิจการค่ะ wanwan012 wanwan029 wanwan027

ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top