สูตรทางบัญชี คำนวณหา ซื้อสุทธิ สูตร ยอดซื้อสุทธิ

ซื้อสุทธิ  =  ซื้อ  +  ค่าขนส่งเข้า  –  ส่งคืนสินค้า –  ส่วนลดรับ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ซื้อสุทธิ สูตร ยอดซื้อสุทธิ
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top