สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม  =  รายได้ รวม  –  กำไรสุทธิ


สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top