สุขภาพกาย สุขภาพใจ

               สุขภาพภายที่ดี ก็คือร่างกายของแต่ละคนที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก มีความแข็งแรง และมีความเจริญเติบโต ระบบต่างๆของร่างกายจะทำงานได้อย่างเหนือชั้น ไร้โรคต่างๆ ส่วนสุขภาพใจที่ดีนั้นก็คือ สภาพจิตใจของแต่ละคนที่มีความแจ่มใส สดชื่น มีอารมณ์ที่ปกติ สามารถเข้ากับสังคมได้อย่างหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไร้กังวล และยังสามารถห่างไกลจากความขัดแย้งได้อย่างยอดเยี่ยม คนเรา ขำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี เพื่อให้ชีวิตได้สนุกสนานกับการอยู่บนโลก อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรง ก็จะทำให้จิตใจของเราสมบูรณ์ไปด้วย ความพอใจต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทำงานก็ตาม มันจะเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้น ชวยให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีมากขึ้น เมื่อเรารู้จักการแบ่งเวลา ก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหา ฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดีนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีความสมบูรณ์ของร่างกาย และมีอวัยวะต่างๆมีปกติแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ และมีความเจริญเติบโตต่างๆของกล้ามเนื้อเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้นั้นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอ จะยิ่งเพิ่มกำลังให้ร่างกายมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น ผู้ที่มีสุขภาพใจที่ดี ก็จะมีจิตใจที่ค่อนข้างมั่นใจ ทำให้มีอารมณ์ปกติ นิ่ง และมีความตั้งใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นในการทำบางสิ่งบางอย่าง ทำให้มีความหวังในการใช้ชีวิตอย่างไม่เหนื่อยหน่าย ทั้งนี้ก็จะทำให้มีความสดชื่นอยู่เสมอ มีความเบิกบน มีความแจ่มใสของจิตใจ และไม่เครียด ทำให้ไม่เกิดความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้น เรียกว่าเป็นผลดีสำหรับผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี เมื่อสุขภาพดี ใจดี ก็ทำให้สิ่งดีๆตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ดี ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เชื่อในตัวเอง มีความมั่นใจ และเข้ากับสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะว่ามีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น

สุขภาพกาย สุขภาพใจ

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top