สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ

 

สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ

สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ

สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ ต้องเปิดใบกำกับภาษีไหม

ในกรณีเช่นนี้ ต้องเปิดใบกำกับภาษีขายด้วยค่ะ แต่อาจจะเปิดในราคาทุนของสินค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top