สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

สินค้าที่บริษัทซื้อมาเพื่อขายได้สูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรมและบริษัทได้แจ้งความไว้แล้ว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
กรณีสินค้าสูญหาย เข้าลักษณะเป็นสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 77/1 (8) (จ) แห่งประมวลรัษฏากร บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาตลาดของสินค้าที่สูญหายไปดังกล่าว ตามมาตรา 79 และมาตรา 79/3 (3) แห่งประมวลรัษฏากร (กค 0706/พ/1887 ลงวันที่ 5 เมษายน 254

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2, 2021

Scroll to Top