สินค้าสัมนาคุณถือเป็นค่าใช้จ่ายไหม

ให้Gift card(บัตรเงินสดเพื่อซื้อสินค้าที่ห้างฯ) แจกให้ลูกค้าในเทศกาลปีใหม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan020


สินค้าสัมนาคุณถือเป็นค่าใช้จ่ายไหม
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top