การทำบัญชี

การทำบัญชีเป็นการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบัญชีในธุรกิจ[ ธุรกรรมรวมถึงการซื้อ, การขาย, รายรับ และรายจ่าย โดยบุคคล หรือองค์กร/บริษัท มีวิธีการทำบัญชีมาตรฐานหลายวิธี รวมถึงระบบบัญชีเดี่ยวและระบบบัญชีคู่ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้อาจได้รับการมองว่าเป็นการทำบัญชี “ของจริง” ซึ่งกระบวนการใด ๆ สำหรับการบันทึกธุรกรรมทางการเงินเป็นกระบวนการทำบัญชี

เป็นการเก็บข้อมูลและจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆไว้ในสมุดจดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เช่นรายรับรายจ่าย และงานหมุนเวียนของเงินในธุรกิจ การจดข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องจะทำให้มองเห็นข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ ทำให้ช่วยบริหารกิจการธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหากต้องการลงทุน หรือขยายกิจการ หรือแม้กระทั้งปรับลดส่วนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น มี 4 หลัก ง่าย ๆ ดังนี้

วิธีการทำบัญชี

 • หาสมุดบัญชีที่ชอบมาหนึ่งเล่ม ก่อนเริ่มทำบัญชี
  ให้หาสมุดมาเล่มหนึ่งเอาแบบที่เราชอบ หรือโปรแกรมบัญชีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นเหมือนเพื่อนที่จะคอยเตือนคุณให้ทำการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างวินัยในการจดบันทึกและทำบัญชีได้สำเร็จด้วยตนเอง การที่ต้องหาสมุดที่ชอบมาทำบัญชี จะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น
 • ทำการบันทึกบัญชีทุกครั้ง การบันทึกบัญชีต้องบันทึกทุกครั้งตามความเป็นจริง
  ควรนำสมุดบัญชีติดตัวไปด้วยและบันทึกทันที จะทำให้ติดเป็นนิสัยเป็นการสร้างวินัยในตนเอง แรก ๆ อาจจะยังไม่ชินแต่หากทำต่อเนื่องแล้วไม่ได้ทำ จะรู้สึกเองว่าขาดอะไรไป อย่าลืมว่าจะต้องลงบัญชีตามความจริงทุกครั้ง
 • แยกหมวดหมู่เอกสารให้เป็นระเบียบ
  งานบัญชีมีเอกสารหลากหลายที่ต้องเก็บและคัดแยก ควรจัดเก็บเอกสารให้เป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย หรือรับเงิน ควรมีหลักฐาน และแยกจัดเก็บตามแฟ้มให้เรียบร้อย เช่น เอกสารที่เป็นการจ่ายเงิน ให้แยกเป็น 1 แฟ้ม และอาจแบ่งย่อย ว่าที่จ่ายไปเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้นและหากเป็นรับเงินควรมีหลักฐานใบเสร็จหรือ สลิป การโอนที่มาที่ไปให้ชัดเจน
 • ทำการปิดรายการบัญชีประจำวัน
  เมื่อสิ้นสุดวันให้ใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้เอาไว้ จากนั้นมาทำการรวมยอดด้านรับและด้านรายจ่าย จะทำให้ทราบว่าวันนี้จ่ายมากว่ารับหรือรับมากกว่าจ่าย แล้วนำยอดคงเหลือยกไปวันต่อไปได้เลย ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 1 เดือน ก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณมีเงินเหลือเก็บหรือเป็นหนี้เพิ่มจากสมุดบัญชีนี่เอง
รับทําบัญชี
รับทําบัญชี

เปิดบริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าที่ใช้บริการ รับทำบัญชีกับผู้บริหารมายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณ และสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี ทางผู้บริหาร เร่งเห็นถึงความต้องการใช้ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่าง เต็มรูปแบบ และเรา

รับทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นการพัฒนาและความเก้าหน้าของผู้บริหาร และเพื่อ ตอบสนองความต้องการของทุกๆท่าง ผู้บริหารจึงจัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี เต็มรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการและดำเนินกิจการ รับทำบัญชี อย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ทุกประเภท พร้อมทั้งทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องรับงานบัญชี และทำบัญชี มาโดยตลอด

พร้อมทั้งทีมงานทางด้านบัญชีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานและระบบการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีที่ใช้เฉพาะงานใน สำนักงานบัญชี เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ บันทึกบัญชี โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจทาน ทำให้สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด