วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยผ่อนภาษีได้ 3 งวด

ผู้ประกอบการค้าจะคิดคำนวณภาษีและบวกไปกับราคาสินค้าและบริการ

                                  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat เป็นภาษีสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น เมื่อเราซื้อสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการค้าจะคิดคำนวณภาษีและบวกไปกับราคาสินค้าและบริการ โดยมีการแยกราคาสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มให้เห็นชัดเจนในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ทุกวันนี้พวกเราทุกคนจะต้องเสียภาษี หรือ ภงด. แต่บางคนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ต้องเสียภาษี อีกทั้งยังสามารถขอคืนลดหย่อนได้ในกรณีต่างๆ อีก

ขณะที่ภาษีนิติบุคคลที่เป็นรายได้จากห้างร้าน บริษัทต่างๆ ไม่พอที่จะใช้พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่มีรายได้แต่ไม่ยอมเสียภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นภาษีทางอ้อมที่บังคับให้ผู้บริโภคทุกคนต้องเสียภาษี และเมื่อเวลาที่รัฐบาลมีรายได้ไม่พอพัฒนาประเทศ การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ได้เม็ดเงินมากและรวดเร็วที่สุด แต่เดิมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถูกกำหนดไว้ที่ 10% เนื่องจากเมื่อก่อนรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น

เพื่อให้มีแรงขบเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จึงได้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือเพียง 7% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราต่ำสุดในอาเซียน โดยมี 3 ประเทศที่ไม่ได้จัดเก็บได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และพม่า จะมีการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงต้องปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วย จากศึกษาของกระทรวงการคลังพบว่า การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7 เปอร์เซ็นต์เป็น 10 เปอร์เซ็นต์มีผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 1.82 เปอร์เซ็นต์และการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์

จะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจลดลง 0.015 เปอร์เซ็นต์ แม้ภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจเรียกได้ว่า เป็นภาษีถ้วนหน้า เพราะทุกคนต้องจ่ายเมื่อจับจ่ายใช้สอย แต่กลุ่มนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน สามารถขอหักภาษีคืนได้ ต่างจากบุคคลทั่วๆไปที่มีเงินเดือน รายได้ ต้องรับภาระไว้ทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งระบบ VAT ยังบังคับใช้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากพ่อค้าแม่ขายตามตลาดขายของไม่มีใบเสร็จ และยังมีการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 1, 2021

Scroll to Top