วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายปันส่วนจากอะไร

วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายเราปันส่วนจากอะไรได้บ้างค่ะ…?


ตอบ: +++ วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มักจะปันส่วนก็ปันส่วนจาก ชั่วโมงค่าแรงงานทางตรง ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน แต่เราสามารถปันส่วนได้อีกหลายวิธีค่ะ เช่น จากชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ จากอัตราการใช้วัตถุดิบ และอีกมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสินค้าและระบบการผลิตค่ะ +++

วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายปันส่วนจากอะไร
Scroll to Top