วิธีการไล่หนูในรถยนต์

          สำหรับวิธีในการไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์ ซึ่งอยู่ในช่วงหน้าฝนหลากหลายคนก็มีการพบเจอหนูทำการหลบฝนวิ่งเข้าห้องเครื่องรถยนต์ จนทำให้กลายเป็นปัญหาอย่างหนัก เมื่อรู้เช่นนี้ก็ต้องมีการหาวิธีในการดูแลรถยนต์ ที่คุณเองใช้กันเป็นประจำจึงต้องมีวิธีในการดูแลรถยนต์ของตนเอง ด้วยวิธีง่าย ๆ กันเลย แต่ก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้น เรามาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของหนูกันดีกว่า ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ หนูที่ได้เข้ามาในรถเพราะได้กลิ่นเศษอาหาร และหนูที่เข้ามาหลบเพราะเงียบและปลอดภัย เมื่อคุณเองรู้แบบนี้แล้วควรป้องกันได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นมาดูวิธีการไล่หนูไม่ให้เข้าไปในรถยนต์ดังนี้

1.ควรทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ในห้องโดนสารและห้องเครื่อง ซึ่งเดียวนี้มีการบริการร้านคาร์แคร์ที่มีการทำความสะอาดในห้องโดยสาร และในห้องเครื่องรถยนต์ โดยมีการเสียค่บริการประมาณ 100-400 บาท หรือใครว่างก็จะมีการทำความสะอาดกันเอง
2.กำจัดแหล่งอาหารของหนู เป็นวิธีในการป้องกันหนู โดยไม่มีอาหาร ไม่มีแหล่งน้ำ ก็จะไม่มีหนู การทำความสะอาดรอบ ๆ ที่จอดรถ แหล่งน้ำขังก็ให้มีการเทน้ำทิ้ง ถ้าน้ำขังก็ให้ทำความสาอด ถ้าคุณเองได้มีการกำจัดก็จะไม่มีหนู่อยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ หรือภายในรถยนต์ได้
3.เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ สำหรับวิธีนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้มีการจอดรถในที่ร่มแบบหลังคาเพียงเท่านั้น เนื่องจากการเปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ เป็นการทำให้ห้องเครื่องไม่เป็นที่สงบ หนูก็จะไม่ชอบและเลิกเข้ามาอาศัยในห้องเครื่องยนต์เอง
4.ควรหาสิ่งของที่หนูเกลียดมาวางไว้ ซึ่งจะเป็นวิธีแบบง่าย ๆ ในการกำจัดหนู ที่จะส่งกลิ่นให้หนูไม่ชอบอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ อย่างเช่น วางลูกเหม็น เป็นวิธีที่จะช่วยให้หนูไม่เข้าไปได้ ดังนั้นการดูแลรถยนต์ไม่ให้หนูเข้าไปในห้องเครื่อง หรือห้องโดยสาร ด้วยวิธีแบบง่าย ๆ กับวิธีเหล่านี้ ซึ่งดูว่าเป็นเรื่องที่ง่าย ๆ หากคุณเองได้มีการใส่ใจดูแลรถยนต์ที่คุณรัก

วิธีการไล่หนูในรถยนต์
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top