วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร

1.ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ www.dbd.go.th
2.เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
3.ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล หากไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ไม่สามารถเข้าระบบตรวจและจองชื่อนิติบุคคลได้
4.ตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้
5.จองชื่อนิติบุคคล

วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร

Last Updated on กันยายน 27, 2021 by pangpond

Scroll to Top