วิธีการปันส่วน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Allocation of by products

วิธีการปันส่วน

วิธีการปันส่วน คือ (Allocation of by products)

วิธีการปันส่วน (Allocation of by products) คือ วิธีการหาต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นของการผลิตสินค้าโดยส่วนมากใช้กับโรงงานหรือกิจการที่มีการผลิตสินค้าหลายๆชนิดร่วมกัน ซึ่งการปันส่วนดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์ในการปันส่วน ตามนโยบายกิจการ ลักษณะสินค้าและกระบวนการผลิต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 5, 2022

Scroll to Top