วิธีการขอ Refund จากการซื้อผ่านทาง Google Play Music

ซึ่งแน่นอนว่าหากเราขอ refund หรือเรียกเงินคืนจากทุกๆ บริการที่เราซื้อผิดบน Google Play Store ได้ แต่หากเพื่อนๆ เลือกซื้อเพลงหรือหนังผิดทั้งผ่านทาง Google Play movie และ Google Play Music นั้นเพื่อนๆ ก็สามารถเรียกเงินคืนได้ แต่กรเรียกงเนคืนผ่านทาง Google Play movie นั้นจะมีข้อกำหนดในส่วนของจำนวนวันนั้นเอง โดยกำหนดที่ทาง Google นั้นได่ระบุออกมานั้นจะมีจำนวนวันประมาณ 7 หรือ 10 วันทำงานสำหรับในประเทศ Italy และ 14 วันทำการ สำหรับในประเทศ Denmark, Finland, Germany, Norway, Portugal และ Sweden แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันว่าเราจะทำการขอ refund เงินคืนผ่านทาง Google Play Music ได้อย่างไร โดยขั้นตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำขั้นตอนผ่านทาง web browser นั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มแรกให้เราเปิด web browser ขึ้นมา และ Login เข้าสู่ Play Store account ของเรา
จากนั้นให้เราดูในส่วนของ Order History จากนั้นให้เราหาเพลงที่เราต้องการที่จะขอ refund เงินคืน
ต่อมาให้เรากดปุ่มไอคอน menu
จากนั้นให้เราเลือกคำว่า Report A Problem
จากนั้นให้เราเลือกตัวเลือกข้อความทางด้านในข้อความว่า I’d Like To Request a Refund

หรือบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปทำการขอ Refund เงินคืนผ่านทาง web browser ของบนเครื่อง computer นั้นให้เราทำการติดต่อในส่วนของ support team โดยตรง

วิธีการขอ Refund จากการซื้อผ่านทาง Google Play Music
Scroll to Top