วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร

[Total: 82 Average: 5]

สอบถามเรื่องการวางแผนภาษีค่ะ ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทค่ะ แต่อยากจะวางแผนภาษีสิ้นปี ต้องทำอย่างไรค่ะ


ตอบ: ต้องหาค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ แต่ที่นิยมทำกันคือหัก ณ ทีจ่ายนำส่งกรมสรรพากรค่ะ wanwan012

วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร
 
โทร.081-931-8341
Scroll to Top